ตำนาน นนทกเกิดมาเป็นยักษ์ทศกัณฐ์

เมื่อสมัยจักรวาลได้ถูกแบ่งออกไปเป็นสามโลก โลกบาดาน โลกม …