ประวัติความเป็นมาวัดมหาธาตุ

มั่นใจว่าหลายๆคนอาจเคยขับขี่รถผ่านวัดมหาธาตุหรือแม้แต่บ …