การเกิดศึกชิงบัลลังก์ และการผลัดแผ่นดินสมัยอยุธยา

อาณาจักรอยุธยามีการก่อร่างสร้างตัวกันมาจากคนคนนึงนั่นก็คือ พระเจ้าอู่ทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑) ซึ่งเดิมน่าจะเป็นเจ้าเมืองอู่ทอง ก็มีการหนีจากอู่ทองมา โดยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนีอะไรมา

อาจจะหนีอิทธิพลสุโขทัย หนีอิทธิพลขอม หนีโรคระบาด หนีใดๆก็ตามแล้วก็ไปจับมือร่วมกับอีกคนหนึ่งคือขุนหลวงพะงั่ว (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑)ที่เป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรี แล้วก็ตั้งราชธานีขึ้นมาที่บริเวณอยุธยา

 

ซึ่งพระเจ้าอู่ทองนั้นก็ได้ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๑ แห่งอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓-๑๙๑๓ ส่วนขุนหลวงขุนหลวงพะงั่วที่ช่วยกันตั้งขึ้นมาก็กลับไปปกครองสุพรรณบุรี ในฐานะเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยา และน้องสาวของขุนหลวงพะงั่วก็เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าอู่ทองด้วย

 

อีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญคือเมืองลพบุรีก็อยู่ภายใต้เมืองอยุธยาด้วยเหมือนกัน ก็ให้พระราเมศวรที่เป็นลูกของพระเจ้าอู่ทองไปปกครอง

หลังจากที่พระเจ้าอู่ทองสวรรคต พระราเมศวรที่เป็นลูกก็ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์อยุธยาองค์ที่ ๒ แต่ว่าปกครองอยู่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องเพราะว่าพระราเมศวรกำลังจัดงานศพให้พระเจ้าอู่ทองอยู่นั้นขุนหลวงพะงั่วก็ยกทหารเข้ามาที่อยุธยา

 

โดยบอกว่าเป็นกองเกียรติยศเพื่อถวายพระเจ้าอู่ทอง แต่พอจัดงานศพเสร็จแล้วขุนหลวงพะงั่วไม่กลับ พระรามเมศวรก็เข้าใจว่าแล้วว่าเขาคงอยากได้ตำแหน่ง พระราเมศวรก็เลยยอมยกตำแหน่งให้ขุนหลวงพะงั่วไป

ดังนั้นขุนหลวงพะงั่วก็เลยขึ้นเป็นกษัตริย์ของอยุธยาโดยราชวงศ์ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ ๑  ในปี พ.ศ.๑๙๑๓-๑๙๓๑ เพราะว่าขุนหลวงพะงั่วมาจากสุพรรณบุรี ส่วนพระรามาเมศวรก็ถูกส่งกลับไปปกครองลพบุรีเหมือนเดิม

หลังจากขุนหลวงพะงั่วสวรรคต ลูกของขุนหลวงพะงั่วก็ขึ้นปกครองต่อเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๔ ชื่อว่าพระเจ้าทองลัน

หรือบางที่ก็เรียกว่าทองลั่นหรือทองจัน แต่ประเด็ดว่าพระเจ้าทองลันอายุเพียง ๑๕ ปีเท่านั้น ซึ่งปกครองไปแค่ ๗ วันเท่านั้นก็มีคนที่อายุเยอะกว่า อำนาจเยอะกว่า และยังเคยเป็นกษัตริย์อีกนั่นก็คือพระราเมศวรกลับมายึดราชบัลลังก์คืน

ซึ่งพระเจ้าทองลันจึงกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์คะ ตอนนี้ราชบัลลังก์ของอยุธยากลับมาอยู่ในมือของราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งนะคะ โดยราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๕๒ หลังพระราเมศวรสวรรคต สมเด็ดพระเจ้ารามราชาที่เป็นลูกก็ขึ้นปกครองต่อ ในยุคของพระองค์ไม่ค่อยมีเรื่องอะไร

แต่ว่าสมัยปลายพระองค์ไปทะเลาะกับขุนนางคนหนึ่ง ขุนนางคนนี้ก็เลยแจ้งไม่ที่สุพรรณบุรี และก็ไปหาพระอินทราชา ซึ่งอาจจะเป็นน้องของขุนหลวงพะงั่วเราไม่ทราบแต่น่าจะเป็นสายราชวงศ์สุพรรณภูมิ โดยไปยุให้มายึดราชบัลลังก์คืน ดังนั้นพระอินทราชาจึงยกกองทัพมายึดบัลลังก์โดยขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๖ นั่นเอง

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย        หวยดี