งานศิลปะในยุคกอธิค

Posted on 10 กันยายน 202010 กันยายน 2020Categories ศิลปะTags ,

ยุคสมัยของศิลปะที่มีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนมีการทำสงครามหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา การพัฒนาความเป็นอยู่หรือแม้แต่จะเป็นสังคมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มีการจำเป็นจะต้องเข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุด ว่าจะเป็นการแบ่งแยกชนเผ่าการปกครองตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างบริเวณต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

ที่ผู้คนระดับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าสู่ลักษณะของการพัฒนางานหรือแม้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง งานศิลปะก็เป็นเช่นเดียวกันที่มีการพัฒนาตลอดเวลาตามยุคตามสมัยหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ความสนใจในการเข้ามาเก้าล้ำ ในการทำงานต่างๆเพราะในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละยุคสมัยมีลักษณะที่แตกต่างไป

เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองของเมือง โดยเฉพาะเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้จะเป็นงานแกะสลักต่างๆ ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหรืออารยธรรมต่างๆ ยุคกอธิค ก็เป็นอีกหนึ่งยุคที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 สมัย

1 กอธิคสมัยแรก ก็จีบสมัยนี้เป็นการทำงานศิลปะที่แสดงออกถึงการตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ส่วนใหญ่จะถูกตั้งอยู่เหนือประตูเป็นบริเวณเสาหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างประติมากรรมต่างๆที่เกี่ยวกับหิน ทางเข้าที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ยุคแรกมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนารูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงถึงความศรัทธาหรือความเชื่อต่างๆทุกคนเพราะความเชื่อส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดัน หรือสนับสนุนทำให้เงินทุนให้ศิลปินต่างๆมีการพัฒนางานต่างๆโดยการสร้างงานดังกล่าวที่ดี

2 ยุคโกธิคสมัยรุ่งเรือง ศิลปะต่างๆเมื่อมีการเจริญรุ่งเรืองของเมืองหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆการแผ่ขยายของเมืองต่างๆ ก็จะทำให้งานศิลปะมีการเติบโตที่พม่า ในยุคนี้เป็นยุคที่ปฏิมากำลังกายหรือศิลปกรรมต่างๆทางด้านสถาปัตยกรรมมีความงดงามในความสมดุลมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการทำงาน

3 ยุคสุดท้ายของกอธิค ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องบอกว่าประติมากรรมอนุสาวรีย์หรือแม้แต่จะเป็นสิ่งต่างๆของโบราณสถานที่เกี่ยวกับศาสนาก็มีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรีระของผู้คนความงดงามหรือแม้แต่เป็นความถูกต้องทางกายวิภาค การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ทำให้มีการพัฒนาทางด้านสังคมหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะต่างๆก็มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

ทั้งหมดนี้ก็คืองานศิลปะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนต่างๆมีความต้องการในการพัฒนางานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับศาสนา

 

 

สนับสนุนโดย  betbb

การระบายอารมณ์โดยใช้งานศิลปะเขาช่วย 

Posted on 4 กันยายน 20204 กันยายน 2020Categories ศิลปะTags ,

ทุกคนต่างมีความต้องการในการระบายรวมเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นความคิดต่างๆอย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะได้เข้ามาช่วยผู้คนต่างๆที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือแม้แต่จะเป็นยกระดับจิตใจที่เพิ่มมากขึ้น ในการสร้างงานประติมากรรมต่างๆงานแกะสลักงานภาคต่อต่างๆมีจุดมุ่งหมายเพื่อการระบาย อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทัศนคติหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆ

หากลองมองย้อนกลับไปในยุคหินยุคหินเป็นยุคที่ผู้คนต่างๆกิจกรรมมีเพียงแค่การล่าสัตว์และการขยายพันธุ์โดยมนุษย์เท่านั้น คนป่าในยุคหินมีการสร้างงานศิลปะด้วยความบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาขูดขีดของหินเพื่อให้เกิดร่องรอยต่างๆเป็นรอยนูนสูง หรือแม้แต่จะเป็นการใช้เลือดสัตว์และพิมพ์ต่างๆมาใต้กำแพงหรือระบายสีกำแพงให้มีรูปทรงขึ้นมา อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

ที่แต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาการต่างๆตามความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานหรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานประจำปีข้างหน้าตลอดเวลาทุกคนมีความต้องการการพัฒนาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาในส่วนของ Academy หรือสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จึงทำให้ผู้คนเหล่านี้มีการเรียนรู้ด้านการระบายลมหรือการสร้างสรรค์ผลงานที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางาน มีการพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อระบายลมเรื่องเอกสารในการจดบันทึก

งานศิลปะเปรียบเสมือน การจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือทัศนคติต่างๆรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากลองมองย้อนกลับไปอดีตงานศิลปะมากมายได้บ่งบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละยุคสมัยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเพราะบุคคลนั้นมีความต้องการในการสืบค้นข้อมูลนี้จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ชิ้นงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการพัฒนารูปแบบความคิดของผู้คนหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รูปรสกลิ่นเสียงทุกอย่างสามารถทำงานศิลปะได้ หรือเรียกว่า Space Art การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานในตอนนี้คือการแสดงออกจากนั้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีความเครียดจากการทำงานหรือมีความต้องการในการระบายอารมณ์นี่จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนารูปแบบทางความคิดจินตนาการงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้คนมีการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือไม่จัดเป็นสุนทรียภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่มีการสร้างรูปแบบงานหรือไม่การพัฒนางานศิลปะให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีความต้องการให้สามารถเข้าถึงผู้คนง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการส่งต่องานต่างๆเหล่านี้จึงทำให้งานศิลปะมีการพัฒนาที่เพิ่มอยู่ตลอดเวลา และสร้างรูปแบบงานใหม่ๆเสมอ 

 

 

ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย  sexybaccarat

แฟชั่นด้านเสื้อผ้า

Posted on 4 มิถุนายน 20204 มิถุนายน 2020Categories ศิลปะTags ,

แฟชั่นด้านเสื้อผ้าเป็นวงการแฟชั่นที่ได้รับความนิยมจากคนในทุกยุคทุกสมัยอย่างดีมาเสมอมา เพราะเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่จพเป็นและเป็นปัจจัย4ที่มนุษย์ต้องมีการใช้นุ่งห่มในชีวิตประจำวันนั่นเอง ทำให้ไม่ว่าในยุคสมัยไหนวงการแฟชั่นก็ยังคงมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง และในยุคนี้ถือว่าวงการแฟชั่นเป็นวงการที่มีคนนั้นเข้าถึงดได้ง่ายมากขึ้น เพราะด้วยแฟชั่นที่มีการเจริญเติบโตและมีการนำแฟชั่นในยุคก่อนหน้านี้นั้นมาผสมผสานให้เกิดความแปลกใหม่เป็นแฟชั่นที่ยังคงมีกบิ่นไอของแฟชั่นในยุคเก่าแต่ก็มีความทันสมัยสามารถสวมใส่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้วยนั่นเอง

แฟชั่นทางด้านเสื้อผ้านั้นยังคงมีการพัฒนาและออกแบบให้มีความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจด้านวงการแฟชั่นแลการแต่งตัวที่มากขึ้นกว่าในยุคก่อนๆ ทำให้ไม่ว่าจะมีการทำเสื้อผ้าออกมามากเท่าไหร่ล้วนก็ได้รับความสนใจทั้งคนในวงการแฟชั่นและนอกวงการแฟชั่นอย่างมาก โดยในยุคก่อนนั้นแฟชั่นมักจะเป็นที่นิยมและรู้จักกันเพียงคนในวงการแฟชั่นเท่านั้น สำหรับคนทั่วไปก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแฟชั่นได้ ทำให้สินค้าที่เป็นแฟชั่นรวมถึงเสื้อผ้าในยุคนั้นจึงมีราคาแพง เพราะเป็นการออกแบบและขายเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเสื้อผ้าด้านแฟชั่นมักจะมีมากมายหลากรายราคาและคุณภาพให้เลือก ซึ่งราคากับคุณภาพของเสื้อผ้านั้นก็จะเหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย

ด้วยในปัจจุบันเสื้อผ้านั้นมีราคาที่สามารถเลือกได้และด้วยกำลังในการซื้อที่มีมากกว่าในยุคก่อนหน้า ทำให้การออกแบบและความนิยมด้านแฟชั่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอและถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอนั้นวงการแฟชั่นก็ยังคงเป็นที่นิมและรับความสนใจจากคนทั่วไปจำนวนมากเลยทีเดียว และด้วยที่ในปัจจุบันนั้นวงการแฟชั่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและคนก็หันมาสนใจวงการแฟชั่นมากขึ้น ทำให้แบรนด์ดังต่างๆที่มีการเกิดขึ้นตั้งแต่นยุคก่อนนั้นมีการพัฒนาและออกแบบสินค้า

ให้มีความแปลกใหม่และให้เป็นที่น่าสนใจกับคนในยุคปัจจุบันด้วยและถึงแม้ราคาของแฟชั่นที่เป็นแบรนดืดังในอดีตนั้นจะมีราครที่สูงขึ้นอยู่เสมอ แต่คนในยุคนี้นั้นก็สามารถที่จะควักเงินจ่ายได้ เพื่อให้ได้แฟชั่นที่มีความแปลกใมห่และนำสมัยอยู่เสมอ

วงการแฟชั่นด้านเสื้อผ้านั้นยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะนอกจากจะมีการใส่จากดารานางแบบแล้ว ในปัจจุบันก็ยังมีวงการเซเลปไอดอลต่างๆมากมาย เมื่อพวกเขาเหล่านี้ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีการออหแบบใหม่ๆมาก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่นั้นได้รับความนิยมและสามารถตีตลาดได้

 

สนับสนุนโดย  bk8

ปรากฏการณ์น้ำติดไปได้ที่เซี่ยงไฮ้?

Posted on 10 พฤษภาคม 202010 พฤษภาคม 2020Categories ศิลปะTags ,

ปรากฏการณ์ใยแมงมุมบุกเมือง

สำหรับใครที่ไม่ชอบเจ้า8ขาก็อาจจะต้องร้องกันลั่นบ้านเป็นแน่เพราะว่านี่มันได้เป็นมหกรรมใยแมงมุมครั้งใหญ่ในระดับชาติของเมืองวอดก้าวอดก้าที่ประเทศออสเตรียกันเลยทีเดียวซึ่งมันได้เป็นฝีมือของเจ้าสัตว์ใยแมงมุมวงในรีฟายดีที่ได้มีมากกว่าหลายล้านตัวที่ได้บุกเข้าไปชัดใยตามพุ่มไม้ต่างๆอย่างมากมายซึ่งจากลักษณะที่ได้เกิดขึ้นมานี่เอง

จึงได้ทำให้บรรดาชาวบ้านได้เรียกกันว่านักทอผ้าเพราะว่าในรูปร่างของใยแมงมุมนั้นมันเหมือนกับผ้าพื้นใหญ่ที่ได้เข้ามาปกคลุมในพื้นที่นั่นเองส่วนที่มาที่ไปของพวกมันนั้นก็ได้คาดเดาเอาว่ามันน่าจะมาจากน้ำท่วมภายในเมืองนอกจากคนแล้วเจ้าแมงมุมชนิดนี้ก็เช่นกันแต่หากว่ามันจะขึ้นไปที่ตัวตึกเลยมันก็คงจะไม่ไหวพวกมันจึงได้ปล่อยใยอยู่ที่บนเนินเขาแห่งหนึ่งที่เมืองเล็กๆ

แห่งนี้ซึ่งเวลาที่แมงมุมนั้นมันจะเคลื่อนที่มันก็จะมีการปล่อยใยของมันนั้นออกมาด้วยหรือที่ได้เรียกกันว่าบอลลูนพวกอพยพหนีน้ำหากจะกลัวว่าจะเป็นอันตรายแล้วล่ะก็คุณสบายใจได้เลยเพราะว่าเจ้าสัตว์แมงมุมเหล่านี้มันไม่มีพิษ

น้ำติดไฟ

หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าน้ำนั้นมันมีเอาไว้ดับไฟเท่านั้นแต่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเพราะว่าน้ำที่เซี่ยงไฮ้นั้นมันสามารถที่จะติดไฟได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งในปรากฏการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นเมื่อได้มีคนงานเข้ามาทำการขุดบ่อน้ำมันตามปกติแต่ก็ได้มีหนึ่งคนในนั้นเขาได้ก่อให้เกิดไฟขึ้นมาจากนั้นมันก็ได้ทำให้ที่ตรงนั้นเกิดอาการติดไฟขึ้นมาอย่างทันทีจนทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้น

ถึงกับจะต้องตกใจกันเลยทีเดียวทั้งนี้ก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาบอกอีกว่าที่มันก่อให้เกิดประกายไฟขึ้นมาได้นั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นได้ขุดไปพบกับก๊าซธรรมชาติที่มันมีขนาดเล็กเข้าจากนั้นมันก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแบบแปลกๆอย่างที่คุณเห็นซึ่งหากว่ามันมีปริมาตรที่ไม่มากพอเปลวไฟที่มันได้เกิดขึ้นมานั้น

มันก็จะดับลงไปเองและก็ไม่มีการระเบิดแต่อย่างใดที่จะต้องทำให้คนที่อยู่อาศัยแถวนั้นต้องบาดเจ็บซึ่งนอกจากที่แห่งนี้แล้วมันยังได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่เท็กซัสมาแล้วเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนที่ผ่านมาซึ่งแหล่งน้ำดื่มของที่นั่นมันได้เคยเป็นขุดที่ได้ขุดเจาะหาก๊าซธรรมชาติมาก่อนและมันก็ได้เกิดเหตุกาณ์ขึ้นมาในแบบเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะตะลึงแค่ไหนถึงอย่างไรก้อย่าไปรองจะดีกว่าหากเป็นอะไรขึ้นมาคนที่บ้านจะเดือดร้อนไปด้วย

 

ขอบคุณ bk888  ที่ให้การสนับสนุน