กษัตริย์เมรเข่นฆ่าคนไทยอย่างไม่ปราณี

ซึ่งในกรุงกัมพูชานั้นจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของกรุงอโยธยา …