วัดพระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่ 

สำหรับสถานที่ที่เราจะพาไปรู้จักกันในครั้งนี้นั้นเป็นสถา …