สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นจากอะไร?

สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในในปีคริสตศักราช1914และได้จบ …