การทำนายวันสิ้นโลกของยุคก่อน

ในปี1935ได้มีผู้นำนิกายคนหนึ่งได้เรียกประชุมนิกายกับคนอ …