ความหมายของตำนานพื้นบ้าน  มีความแตกต่างจากนิทานพื้นบ้านอย่างไร 

           เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่สามารถแยกแยะออกได้ระหว่างนิทานพื้นบ้านกับตำนานพื้นบ้านนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะที่จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความเหมือนกันมากเลยทีเดียวอาจจะบอกได้ว่าบางตำนานนั้นเป็นตำนานเดียวกันกับนิทานพื้นบ้านเลยก็ว่าได้ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือนิทานพื้นบ้านหรืออันไหนคือตำนานพื้นบ้านนั่นเองโดยส่วนมากแล้วเมื่อได้ฟังเล่าต่อกันมาก็มักจะเหมาว่านั่นคือตำนานพื้นบ้านของไทย ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูถึงความแตกต่างว่าระหว่างนิทานพื้นบ้านกับตำนานพื้นบ้านนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

          หากพูดถึงในเรื่องของตำนานพื้นบ้านนั้น  สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมานี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่มีการเล่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยมักจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหรือประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆ  บางอย่างสามารถมีเอกสารบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถตรวจสอบได้บางอย่างก็สามารถที่จะมีสถานที่ที่สามารถบอกได้ว่านี่คือร่องรอยของตำนานพื้นบ้านเหล่านั้น  

            โดยปกติแล้วหลักฐานต่างๆนั้นก็จะมีตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งจะมีการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านรวมถึงวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านและสังคมของคนในหมู่บ้านโดยจะออกมารูปแบบของประวัติที่ปู่ย่าตายายได้มีการเล่าต่อๆกันมาและได้ปฏิบัติยึดถือกันมานั่นเอง  อย่างไรก็ตามตำนานพื้นบ้านนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตำนานที่มีนานแล้วแต่คนปัจจุบันก็ยังมีการปฏิบัติตามและมีความเชื่อตามที่ผู้ใหญ่ได้มีการสั่งสอนมาไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็จะมีการยึดถือและมีการเชื่อมกันแบบนั้นต่อๆกันมานั่นเอง

         ในขณะที่ถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านนั้นจะแตกต่างจากตำนานพื้นบ้านมากเพราะนิทานพื้นบ้านนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เล่าประกอบกันมาซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบอัศจรรย์และไม่น่าจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยปกติแล้วนิทานพื้นบ้านแทรกความบันเทิงความสนุกสนานและยังมีการสอดแทรกการสอนการใช้ชีวิต   มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของคติสอนใจและนำศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้นๆมาผสมผสานให้เกิดมาเป็นนิทานเกิดขึ้น   

           จะเห็นได้ว่าสำหรับตำนานพื้นบ้านกับนิทานพื้นบ้านนั้นค่อนข้างที่จะมีความละม้ายคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากซึ่งบางครั้งตำนานพื้นบ้านกับนิทานพื้นบ้านอาจจะเป็นเรื่องราวเรื่องเดียวกันก็เป็นไปได้   เราสามารถยกตัวอย่างตำนานพื้นบ้านที่คนไทยมักรู้จักกันเป็นอย่างดีได้ไม่ว่าจะเป็นตำนานของทุ่งกุลาร้องไห้หรือแม้แต่ตำนานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่รวมถึงตำนานท้าวแสนปมและตำนานพระนางเลือดขาวซึ่งตำนานเหล่านี้เป็นตำนานที่เคยเกิดขึ้นจริงและมีหลักฐานปรากฏที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย

 

สนับสนุนโดย.    ซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดี

มุมมองความสวยงามและสุนทรียภาพแห่งการรับรู้ความสวยงาม 

ความสวยงามต่างๆการความรู้สึกหรือแม้แต่จะมีจินตนาการของผู้คนมีการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไรก็ตามสุนทรียภาพคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแม้แต่เป็นการรับรู้เรื่องราวต่างๆของผู้คนแต่ละยุคหรือสมัย

ความสวยงามคือการรับรู้เรื่องราวต่างๆความสวยงามไม่มีมุมมองหรือแนวคิดที่เจาะจงมีการพัฒนาตลอดเวลามีความลื่นไหลและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ความแสดงความคิดเห็น

หรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในความเป็นอยู่ของผู้คนจึงทำให้การพัฒนารูปแบบต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพนึกว่าไม่มี คนให้ความสนใจในการส่งสารไม่ว่าจะเป็นตัวจิตรกรเอง

หรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลาผู้คนในยุคปัจจุบันศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนื้อหาหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดงานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียน มีงานศิลปะอื่นอีกมากมายที่ผลงานต่างๆเหล่านี้ถูกนำเสนอให้ชาวโลก มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาตลอดเวลา

ในยุคปัจจุบันมีลักษณะหรือสถานที่ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Space Art หรือแม้แต่จะเป็นสถานที่โชว์เกี่ยวกับงานศิลปะก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็น Museum หรือแม้จะเป็นหอศิลปะแห่งชาติซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยก็มีหอศิลปะแห่งชาติมากมายรวมถึงยังมีในส่วนของของศิลปะที่เป็นของเอกชน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนในการพัฒนารูปแบบต่างๆเหล่านี้

มีการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจและการปกครองต่างๆที่มีส่งผลงานศิลปะ ลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คนแม้จะเป็นความต้องการในการพัฒนารูปแบบในการติดต่อสื่อสารควรมีการพัฒนาตลอดเวลาอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศคือการที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันได้และในประเทศไทยก็มีการปรับปรุงเกี่ยวกับด้านการพัฒนาโครงสร้างในการรับรู้เรื่องราวการศึกษาหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการรับรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาตน

มุมมองต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อศาสนาเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านสังคมก็ส่งผลงานศิลปะทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาให้ผู้คนต่างๆได้รับรู้เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในความเป็นอยู่ของผู้คนที่ส่งผลทำงานหรือเปล่าทั้งสิ้นเพราะงานศิลปะคือการเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นสุนทรียภาพเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิด ผมมีความสวยงามมีความแตกต่างและมีความเปิดกว้างมาก เหล่านี้จะทำให้งานศิลปะมีการพัฒนามากมาย 

 

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

ความสำคัญระหว่างประวัติศาสตร์และงานศิลปะ 

ในยุคปัจจุบันมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางด้านศิลปะโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้คน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่นำการศึกษาเกี่ยวกับคณะศิลปะมาพัฒนา เรื่องราวประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางด้านศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องราวทางสังคมก็เกี่ยวเนื่องกับศิลปะทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามผู้คนต่างๆมีการพัฒนารูปแบบการศึกษาหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเป็นอยู่ของผู้คนตามยุคตามสมัยหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม งานศิลปะมีมากมายหลายแบบเลยแม้จะชวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเชื่อของผู้คนอย่างไรก็ตามในประเทศไทยก็มีการพัฒนารูปแบบในการศึกษาอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์โดยแม้จะเป็นงานศิลปะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้คนในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการพัฒนางานทางด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านแนวคิด 

แนวคิดต่างๆของงานศิลปะถูกสะท้อนมาตามการทำงานของศิลปินหรือจิตรกรทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามการทำงานโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะมีอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆเข้ามาพัฒนาโครงสร้างในการทำงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆยังมีการพัฒนาตลอดเวลา

ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างขึ้นในยุคปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่มีการศึกษาเกี่ยวกับประสาทที่มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นกระทรวงการศึกษาด้วยความสนใจในการใส่ข้อมูลการศึกษาไปในแบบเรียนหรือว่าการทำงานต่างๆ 

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีระบบติดต่ออินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่จะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ผู้คนมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันหรือแม้แต่การปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบในการศึกษามีการเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคอดีตนี้มีการเกิดขึ้น

จากอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผู้คน หรือแม้แต่ลักษณะสังคมก็สามารถพบได้ในงานศิลปะต่างๆเพื่อการศึกษาคือการสะท้อนเรื่องราวต่างๆออกมาหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อก็สามารถศึกษาได้ในงานศิลปะ 4 มิติเป็นความสำคัญของงานศิลปะในยุคต่างๆ จึงเป็นความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องราวที่กิดขึ้นในการพัฒนาของการใช้ประวัติศาสตร์ของการทำงานศิลปะในยุคต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บคาสิโนเปิดใหม่

การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านงานศิลปะ

ทุกคนมีการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการอยู่อาศัยอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่มีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสิ้นโดยเฉพาะในยุคหินต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในยุคโบราณผู้คนมีความต้องการในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้จะเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาคนค่อนข้างเยอะ

ผู้ค้นการพัฒนาความรู้หรือแม้แต่เป็นการส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งการจัดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเชื่อถือแม้จะเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่องานศิลปะเพศสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนา

หรือแม้แต่การทำให้ผู้คนเข้าใจเรื่องราวที่มีความยากความซับซ้อน อยุธยาสมัยก็มีลักษณะการทำงานศิลปะที่แตกต่างไปยกตัวอย่างเช่นในยุคหินลักษณะการทำงานของผู้คนมีการพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่มาใช้ทำงานยกตัวอย่างเช่น เลือดของสัตว์ ดิน หิน ของมีคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเล็บของสัตว์ งาช้าง

หรือแม้แต่จะเป็นเขาของสัตว์ต่างๆอย่างไรก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถพัฒนาหรือวิวัฒนาการเกี่ยวกับงานศิลปะอยู่ตลอดเวลาเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆความเชื่อต่างๆลงบนฝ่ากำแพงหรือแม้แต่จะเป็นการแกะสลักเป็นภาพนูนสูง 

การพัฒนาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ช่วยมนุษย์มีความอยู่รอดตัวอย่างเช่น ในยุคนั้นมีสัตว์ที่มีความดุร้ายหรือไม่ภัยอันตรายเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งทำอันตรายถึงแก่ชีวิตของมนุษย์นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่มนุษย์มีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ เป็นการถ่ายทอดเป็นภาพเขียนบนกำแพงหรือแม้แต่จะเป็นการบอกต่อก็เป็นเรื่องส่วนที่สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ที่จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีการอยู่รอดหรือมีการวิวัฒนาการทางด้านการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาการบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยมนุษย์

ในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้คนในยุคอดีตได้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นการแสวงหาเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆก็มีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการส่งต่อเรื่องต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่มีรูปแบบใหม่ๆ

อุปกรณ์การใช้งานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบงานศิลปะต่างๆก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนมีการเรียนรู้รูปแบบในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆเป็นการสื่อสารผ่านงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เขียนให้เห็นภาพนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่บันทึกเรื่องราวต่างๆทางด้านงานศิลปะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยมนุษย์มีการเรียนรู้หรือมีความอยู่รอดจนถึงในยุคปัจจุบัน ที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ช่วยให้ผู้คนมีการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 

 

สนับสนุนโดย  สล็อต777คาสิโนออนไลน์

เรียนภาษาผ่านบทเพลง

สำหรับในเรื่องของภาษาที่เรานั้นใช้กันทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเป้นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ภาษาถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเป็นสิ่งที่ใช้ในการแบ่งแยกคนแต่ละท้องถิ่น ดินแดงและประเทศออกจากกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและยังเป้นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นจากคนทั่วโลกด้วย

ถึงแม้ว่าภาษานั้นจะมีมากมายก็ตามคนเราก็สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างทั่วถึงและสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงภาษานั้นๆได้ ดังนั้นแล้วในเรื่องของภาษานั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ในด้านของความเป็นศิลปะได้เป็นอย่างดี เพราะในบางครั้งนั้นการฟังเพลง การร้องเพลงนั้นก็มักจะมีการสอดแทรกในเรื่องขแงสำเนียงและภาษาที่เป็นที่นิยมลงไปเพื่อให้บทเพลวนั้นๆมีความน่าสนใจและทำให้ผู้คนทั่วไปนั้นสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกร้องเพลงจากภาษานั้นๆได้ด้วย

สำหรับภาษาที่นำมาร้องเป็นเพลงนั้นก็ถือได้ว่ามีแทบจะทุกภาษาเพราะเพลงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่แพร่หลายและเป้นสิ่งที่สร้างความจรรโลงใจให้แก่คนทั้งโลก ดังนั้นแล้วการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ผ่านบมเพลงด้วยภาษาต่างๆนั้นจึงมีอยู่มากมายแต่ภาษาที่ได้รับความนิยมในการเรียนรู้และการฟังนั้นก็จะเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลที่คนทั้งโลกนั้นต้องเรียนรู้

และใช้เป้นภาษาในการสื่อสารส่วนใหญ่ เช่นภาษาอังกฤษ บอกได้เลยว่าน้อยคนมากที่จะไม่ฟังเพลงภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ ภาษาที่ถูกเรียกว่าภาษาสากลนั้นมีการนำมาดัดแปลงที่ถูกถ่ายทอดมาจากอารมณ์และคำพูดมาเป็นบทเพลงและเนื้อเพลงที่ไพเราะ

นอกจากภาษาอังกฤษแล้วนั้นภาษาที่นิยมใช้และเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่สามที่สำคัยเลยนั้นก็คือภาษาจีน ซึ่งภาษาจีนนั้นในปัจจุบันถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญอย่างมาก เพราะเนื่องจากประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทำให้คนทั้งโลกนั้นจำเป็นที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าการบริการจากจีนเป็นจำนวนมากนั่นเองแพลงจีนนั้น

ถึงแม้ว่าในอดีตจะเป้นเพลงที่คนทั่วไปนั้นอาจจะไม่ได้ฟังว่าเพราะหรือไพเราะมากนัก แต่ด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาของจีนก็ทำให้เพลงจีนนั้นมีการพัฒนาและสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวงการเพลงได้อย่างไพเราะ ภาษาจีนจึงเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สามารถจะเรียนรู้ผ่านสียงเพลงและบทเพลงได้และความหมายนั้นก็ถือว่าดีและสามารถนำคำศัพท์ในเพลงนั้นไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

ไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้นภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาไทยก็ถือว่าเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้และเป้นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ดังนั้นแล้วภาษาและบทเพลงนั้นสามารถเรียนรู้และนำมาถ่ายทอดผ่านทั้งในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ได้เป็นอย่างและสามารถดข้าใจได้ง่ายและเพลิดเพลิน

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ชุดตรวจ hiv

สุสานโสเภณีร้าง ที่จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับนี้ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่หนึ่งที่มีคนเขาลือกันว่ามีความหลอนที่สุดติดอันดับต้นๆของประเทศเราเลยและสถานที่ที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือ สุสานโสเภณี ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่ง สุสานโสเภณีที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประสบการณ์จริงของคุณวุ้นเส้นที่ได้ไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญในสถานที่แห่งนี้เราจะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าที่สุสานโสเภณีนั้นเไม่ได้เป็นสุสานที่เอาไว้ฝังศพหรือว่าเป็นสถานที่ฝังศพแต่อย่างใด

ส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อสุสานโสเภณีนั้นเพราะเนื่องจากว่าได้มีหญิงสาวที่ได้ขายบริการในสถานที่แห่งนี้ได้เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากนี่ยังไม่นับรวมกับศพเด็กทารกที่ได้มีการทำแท้งจนนับไม่ถ้วน

ซึ่งในอดีตที่สุสานโสเภณีได้เป็นสถานบันเทิงที่เก่าแก่ปล่อยให้รกร้างมากนานกว่าสิบปีแล้วและผู้คนในสมัยนั้นจะเรียกกันติดปากกันว่าซ้อง35ได้เป้นสถานที่บริการของผู้ชายในอดีตได้เป็นสถานที่ค้าบริการจะมีทั้งหญิงที่เต็มใจมาทำงานและหญิงที่ถูกหลอกรวมถึงหญิงที่ถูกบังคับให้มาทำงานบางรายต้องทำงานหนักจนแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อน

โดยลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะมีหลากหลายอาชีพมากๆเลยจะมีตั้งแต่นักธุรกิจข้าราชการรวมไปถึงพ่อค้ายันคนขับสิบล้อว่ากันว่าหญิงสาวคนใดที่ขัดขืนหรือไม่ยอมให้บริการจะถูกทำร้ายถูกซ้อมบางลายถึงขั้นสาหัสและเสียชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้

เนื่องจากนี้หญิงสาวส่วนใหญ่ที่ได้ค้าบริการที่เสียชีวิตส่วนมากก็จะติดเชื้อจากโรครุนแรงนั่นก็คือโรคเอดสส์ว่ากันว่าหญิงสาวคนใดที่ติดโรคเอดส์จะถูกกักขังเอาไว้แล้วจะปล่อยให้ทุกข์ทารมานจนเสียชีวิตไปนี่ยังไม่ได้นับรวมกับคนท้องที่หากว่าหญิงสาวคนใดท้องจะถูกบังคับให้เอาเด็กออกและให้กลับไปทำงานเช่นเดิมถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของซ้องโสเภณีหรือว่าซ้องนรกแห่งนี้ได้ปิดตัวลงไป

นอกจากนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถระบุจำนวนของหญิงสาวที่ค้าบริการที่เสียชีวิตลงไปในสถานที่แห่งนี้ได้ว่ามีผู้เสียชีวิตตายลงไปเท่าไหร่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าในสมัยที่ซ้องแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่นั้นบางคืนจะได้ยินเสียผู้หญิงไม่ต่ำกว่า4-5คนที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากข้างในบางก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง

ดังนั้นจึงทำให้ชาวบ้านต่างก็คุ้นชินกับเสียงที่ได้ยินนี้เกือบจะทุกวันจนกระทั่งสถานที่แห่งนี้ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วชาวบ้านหลายๆคนก็ขนานนามให้กับสถานที่แห่งนี้ว่าสุสานโสเภณีจนเกิดเป็นเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสยองขวัญตามมาอีกนับไม่ถ้วนเลย

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่เกม บาคาร่า

ประวัติเหตุการณ์ 14 ตุลาคมปีพศ 2516

สำหรับเหตุการณ์ 14 ตุลาคมเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลนั้นได้เข้ามาสลายการชุมนุมซึ่งอันที่จริงแล้วในการชุมนุมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคมปีพศ 2516 แล้วโดยผู้ที่ทำการชุมนุมนั้นก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะการนำนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งกลุ่มเด็กนักศึกษานั้นต่างก็ไม่พอใจเกี่ยวกับระบบของรัฐบาลที่มีการปกครองแบบเผด็จการและในขนาดนั้นมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 13 คน

ถูกรัฐบาลเชิญตัวไปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เด็กทั้ง 13 คนได้เดินออกมาแจกใบปลิวเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นั่นเองหลังจากที่นักศึกษาทั้ง 13 คนนั้นถูกจับกุมนักศึกษาคนอื่นๆต่างก็พากันลบหลู่และไปเดินขบวนการที่บริเวณถนนทำให้เหตุการณ์ในการชุมนุมในครั้งนั้น

มีความเร็วร้ายมากยิ่งขึ้นโดยนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้มีการส่งข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลต้องการให้รัฐบาลนั้นปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง 13 คนที่ถูกจับกุมออกมาแล้วพวกเขาจะยุติการเดินขบวนประท้วงนั่นเองอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลในตอนแรกนั้นได้มีการยอมรับปากกับทางกลุ่มนักศึกษาว่าจะมีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง 13 คนแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงคำพูดใหม่ไม่ยอมปล่อยตัวนักศึกษาอีกทั้งยังได้

ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารออกมาควบคุมฝูงชนจึงทำให้เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีจำนวนนักศึกษาที่เสียชีวิตมากมายหลายร้อยคนโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นรัฐบาลได้ออกมาพูดถึงการสลายการชุมนุมว่ามีกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มได้นำอาวุธปืนไปทำการข่มขู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชุมชนและทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยดังนั้นทางรัฐบาลจึงจำเป็นต้องออกมาสลายการชุมนุมอย่างเร่งด่วน แต่เรื่องราวในครั้งนั้นก็สามารถสงบเรียบร้อยลงได้เมื่อในที่สุดแล้วทางรัฐบาลก็ได้ออกมายอมที่จะแก้ไขปัญหาการชุมนุมในครั้งนั้น

ด้วยการที่จอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกนอกประเทศนั้นเองทำให้เหตุการณ์ประท้วงในวันที่ 14 ตุลาคมจึงสงบลงได้เส้นทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ได้ทรงมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาลงตำแหน่งแทนจอมพลถนอมกิตติขจรนั่นเอง

และประวัติศาสตร์การสูญเสียชีวิตของพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ในวันที่ 14 ตุลาคมก็ยังคงมีการจารึกเอาไว้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่รุ่นพี่เคยได้มีการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติและแน่นอนว่าเหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคมยังคงมีการพูดถึงกันอยู่จนถึงปัจจุบันหากเกิดเหตุการประท้วงจากกลุ่มนักศึกษาเมื่อไหร่หลายคนก็จะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ของวันที่ 14 ตุลาคมทุกครั้งไป

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยจับยี่กี

ประวัติศาสตร์สนามกรุงโรม

สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโคลอสในยุคโบราณที่รู้จักกันในนามของโคลอสเป็นสถานที่ที่ได้ให้ความบันเทิงแก่ชาวโรงมันทุกคนแต่ว่ากันว่าเกมการแข่งขันในยุคนั้นมันค่อยข้างที่จะต่างไปจากเกมในยุคนี้เลยทีเดียวมันเด็ดสะยิ่งกว่าการดูบอลในสนามเสียอีก

ซึ่งโคลอสก็เป็นสถานที่เอาไว้ใช้สำหรับชาวโรมันทุกคนดังนั้นค่าเข้าของมันคือฟรีแต่เดี๋ยวก่อนชาวโรมันเขาไม่ได้เรียกสนามกีฬาแห่งนี้ว่าโคลอสชื่อนี้มันเป็นชื่อของรูปปั่นทองเหลืองที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นต่างหากชาวโรมันที่ได้ชื่อมาจากรอดช่องสิงค์โปรที่ได้ไปตั้งร้านอยู่ตรงข้างโรงหนังสิงค์โปรนั่นแหละจริงๆแล้วชื่อของมันคือสนามกีฬาแห่งฟาเวียตระกูลของจักรพรรดิที่ได้ปกครองพวกเราอยู่ในตอนนี้

เมื่อเราได้เข้ามาข้างในแล้วนั้นมันจะมีที่นั่งมากมายที่จะรอรับผู้คนได้ถึง5หมื่นคนเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีตั๋วสิ่งที่มันท่าทายก็คือเราจะต้องเดินเบียดขึ้นไปเพื่อจะหาที่นั่งและใช่ว่าเราจะนั่งตรงไหนก็ได้เราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราเป็นชนชั้นไหน

โดยถ้าหากว่าเป็นจักรพรรดิราชนีนักบวชหรืออะไรต่างๆเราก็จะได้นั่งชั้นที่มันอยู่ใกล้สนามมากที่สุดแต่ถ้าเราเป็นไฮโซพ่อค้าหรือพูดง่ายๆเลยคือกลุ่มคนที่จ่ายภาษีแบบหนักๆให้แก่รัฐบาลเราก็จะสามารถนั่งได้ในชั้นที่สองและที่สูงขึ้นไปอีกนั่นเป็นของประชากรที่หาเช้ากินค่ำทั่วไป

ซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นที่แฟนตัวจริงนั่งอยู่ส่วนชั้นบนสุดคือชั้นที่สี่จะมองเห็นคนในนามได้ตัวเล็กบวกกับไม่ได้ยินเสียงอะไรจากนามเลยนอกจากเสียงของคนด้านล่างก็จะเป็นที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงและขอทานจนๆการที่จะขึ้นไปยังชั้นนี้ก็เปรียบได้กับการขึ้นบนไดไปยังตึก12-15เลยทีเดียว 

นอกจากนี้สนามกีฬาแห่งนี้จะเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จุผู้คนได้ราวๆ5หมื่นคนเลยทีเดีวแต่พอถึงเวลาจะใช้จริงๆแล้วมันก็เบียดเสียดไม่แพ้กับเขาไปดูคอนเสิร์ตเลยทีเดียวแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดในสมัยนั้นมันไม่มีแอร์แต่ขอบอกเลยว่าน่าร้อนในกรุงโรมร้อนไม่ใช่น้อยไม่แพ้ไทยเลย

ดังนั้นกลิ่นเหงื่อของคนรอบข้างเราก็สามารถสูดได้อย่างเต็มปอดเลยแต่เลยสนามเขาก็เข้าถึงปัญหานี้ดีก็เลยทำการออกแบบที่เป็นหลังคาที่เป็นร่มขนาดใหญ่มัมนก็จะสามารถหุบกลางได้เหมือนกับกลางเรือใบที่ใช้ในสนามรบในเวลานั้นเลย

 

สนับสนุนโดย  สูตรหวยยี่กี ruay

ยักษ์แม่ใหญ่100ปี จ.สมุทรสงคราม

สำหรับเรื่องนี้จะเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของยักษ์เป็นยักษ์ที่จังหวัดสมุทรสงครามเรื่องราวของตำนานนี้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาจะรู้จักกันดีในนามของยักษ์แม่ใหญ่แห่งวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งเรื่องราวของยักษ์แม่ใหญ่หรือว่าพระนางสุพรรณอัปสรตามตำนานได้กล่าวว่าได้เป็นยักษ์ในวรรณคดีที่เป็นหลักฐานเป็นรูปปั่นอย่างชัดเจนอยู่ที่วัดนางตะเคียนและเรื่องรางในต่อไปนี้เป็นเรื่องของยักษ์แม่ใหญ่ที่ได้จมอยู่ในน้ำแม่กลองนี้เป็นเวลานับร้อยๆกว่าปี

นอกจากนี้เรื่องราวของยักษ์แม่ใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามโดยยักษ์ตนนี้ได้มีชื่อว่ายักษ์แม่ใหญ่หรือพระนางสุพรรณอัปสรก่อนที่จะมีการพบรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่กันนี้ชาวบ้านได้บอกว่าวัดแห่งนี้มีสภาพวัดที่รกร้างมากๆยังไม่เจริญเท่ากับสมัยนี้เลยวัดได้มีสภาพรกร้างและมีความน่ากลัวมากๆ

โดยชาวบ้านแถวนั้นว่ากันว่าผีดุดมากๆและจะชอบหลอกผู้คนในสมัยนั้นเป็นประจำและจุดที่สำคัญเลยก็คือตรงต้นตะเคียนใหญ่สองต้นมักจะมีผู้พบเห็นเจ้าแม่ตะเคียนอยู่เป็นประจำเลยและในปัจจุบันต้นตะเคียนสองต้นนี้ได้ตายไปหมดแล้ว

เนื่องจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่ว่าก่อนที่จะมีการสร้างรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่กันได้มีชาวบ้านหลายคนได้พบเห็นว่ามียักษ์เดินไปเดินมาอยู่ภายในบริเวณวัดและนอกจากนั้นก็ยังมีคนพบเห็นว่ามีบริเวลยักษ์อีกมากมายที่ลงมาเล่นน้ำอยู่ที่ลำคลองหน้าวัดและด้วยความที่ว่ามีชาวบ้านเขาได้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งจึงได้มีการสร้างรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่นี้ขึ้นมา

โดยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านพบเห็นยักษ์เห็นการณ์ที่มีชาวบ้านเห็นยักษ์ลงมาเล่นน้ำนั้นมันอาจจะมีส่วนเป็นไปได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาจริงๆ

นอกจากรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่ที่ได้ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแล้วก็ยังได้มีรูปปั่นอื่นๆอีกมากมายได้เรียงแถวกันและชาวบ้านได้อดีตที่ได้สัญจรผ่านเส้นทางหน้าวัดนี้หลายคนก็ยกมือไหว้ขอพรกับรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่เพื่อให้เขานั้นได้เดินทางปลอดภัยและยังรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่สัญจรผ่านหน้าวัดก็มักจะขอพรขอให้กิจการค้าขายร่ำรวยมีเงินมีทองใช้

ดังนั้นรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลิ่งริมคลองที่เป็นที่ตั้งของรูปปั่นยักษ์แม่ใหญ่ดันถล่มลงมาจึงทำให้รูปปั่นของยักษ์แม่ใหญ่นั้นจมอยู่ในลำน้ำแม่กลองเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยกว่าปีแล้ว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทาง เข้า dewabet

ตำนานพระองค์เจ้าฟ้างุ้ม ประเทศลาว

สำหรับหญิงรูปงามในประวัติศาสตร์ที่น้อยจะมีคนรู้แต่หากได้รู้ชื่อเธอแล้วจะจดจำไปตลอดชีวิตและนั่นก้คือ ชื่อเจ้าหญิงแก้วพิมพาเจ้าหญิงแห่งล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนั่นเอง

ซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวที่เรานำเอามาเล่าในวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่เราได้ไปรวบรวมมาจากหลายๆที่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เก่าแก่มากแล้วในบันทึกหลายๆฉบับก็ได้บอกเอาไว้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นชื่ออายุแล้วก็ความสำคัญของตัวละครแต่ละตัวก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอย่างเช่นบางทีก็บอกว่าเป็นพ่อบางทีก็บอกว่าเป็นปู่บางทีก็บอกว่าเป็นน้อยเป็นหลานโดยเราจะเรียบเรียงนำมาเล่าให้ทุกคนได้เข้าใจให้ได้มากที่สุดก็แล้วกัน

เชื่อกันหรือไม่ว่าความโหดวิปริมันก็สามารถถ่ายทอดผ่านได้ทางสายเลือดอยู่เหมือนกันดังนั้นก่อนที่เราจะไปพูดดถึงเจ้าหญิงเราขอแนะนำพ่อของพระนางก่อนแล้วกันนั่นก็คือพระเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรล้านช้าง พระเจ้าฟ้างุ้ม ท่านเป็นกษัตริย์ที่ได้มีฝีมืออย่างมากพระองค์หนึ่งเลย

ซึ่งในตลอดรัชกาลของพระองค์พระองค์ก็ได้ยกทัพไปตีทัพเล็กทัพน้อยก็เลยทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นขึ้นมาจนนักประวัติศาสตร์ของได้ยกย่องในความเก่งของท่านเท่ากับ พ่อขุนรามคำแหง แห่งอาณาจักรสุโขงทัยเลยทีเดียว

แต่ทว่าพระเจ้าฟ้างุ้มก็ยังมีฟ้ามืดอยู่คือพระองค์เป็นผู้ที่มักมากในผู้สาวมันก็เลยทำให้ต่อมาบ้านเมืองค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนร่างนักรบไปเป็นเพลย์บอย

นอกจากนี้พระองค์ก็เลยไปเที่ยวเล่นกับสาวๆไปทั่วเมืองเลยและไม่เว้นแม้กระทั่งลูกหลานลูกเมียของข้าราชบริพานทั้งหลายคือถ้าชอบใจใครถูกใจใครคนไหนมาก็จะชี้นิ้วฟังให้มามีอะไรกันด้วยแล้วถ้าใครไม่ยอมขัดขืนก็จะต้องถูกนำไปฆ่าไปๆมาๆความนิยมของกษัตริย์องค์นี้ก็ตกลงอย่างรวดเร็วผู้คนทั้งหลานต่างก็ได้พากันออกไปจากล้านช้างกันไม่มีใครที่อย่างจะอยู่กับกษัตริย์องค์นี้อีกต่อไปแล้ว

เนื่องจากนี้แม้กระทั่งพรบางที่เป็นพระพุทธรูปเองคือตอนที่ยังเป็นกษัตริย์ก็ได้ไปอัญเชิญพระบางมาประทับยังเวียงคำพระบางก็เลยแสดงอภินิหารทำให้ตัวเองหนักยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็เลยย้ายมายังที่เมืองไม่ได้ด้วยสาเหตุที่ว่านี้พระบางไม่อยากอยู่ใกล้กษัตริย์ที่ปฏิบัติตนไม่เป็นธรรมจนสุดท้ายแล้วเสนาอมาตย์ใหญ่พร้อมกับชาวเมืองรวมทั้งพระสงฆ์ก็พร้อมใจกัน

เพื่อจะทำการขับไล่กษัตริย์องค์นี้ให้ออกจากเมืองไปเมื่อพระองค์นั้นได้อายุแค่เพียง48พรรษาแล้วพระองค์ก็ต้องหนีไปตายอยู่ที่เมืองน่านอีกสองปีต่อมาเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้จากไปอย่างสงบแล้วชาวเมื่อต่างพากันดีใจเป็นอย่างมาก

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สูตรหวยยี่กี lottovip 2ตัว